موسسه آذرکو در سال 2004 در شهر موسیقی پرور باکو تاسیس گردیده و طی سالهای گذشته با برپای کنسرت ها متنوع یکی از پیشروان اجرا و برگزاری صنعت و هنر موسیقی شناخته شده است.
این شرکت با بکارگیری تکنسین های خبره در راه اندازی پروژه های متعدد فعالیت خود را توسعه بخشیده و با ارائه برند های مطرح در این صنعت ، از قبیل Behringer , RCF , SAMSON   همواره در کنار علاقمندان و برگزار کنندگان کنسرت بوده است.
دفتر مرکزی این شرکت در باکو قرار داشته  و در ایران نیز در شهر تبریز شعبه ای دارد.
واحد مدیریت و اجرای پروژه های آذرکو همواره تحت پشتیبانی دائمی دفتر مرکزی میباشد.
در حال حاضر آذرکو با داشتن بیش از سی نفر در واحد فروش ، تجهیزات کل شهرهای  جمهوری آذربایجان را تامین مینماید.